UITBREIDING COORNHERT GYMNASIUM GOUDA

Vanwege het groeiend aantal leerlingen op het bekende Goudse

gymnasium was uitbreiding van het gebouw noodzakelijk.

Een bijzondere opgave, vooral omdat het oude L-vormige gebouw

dateert uit de jaren ’60. Hierdoor viel de keuze voor een

uitbreiding al gauw op de oksel van het gebouw. Bovendien

moest met een minimaal budget de uitbreiding gerealiseerd

worden. Ook de wens dat het oude bestaande gebouw wat

meer de gebruikswaarde en uiterlijk van deze tijd zou kunnen

krijgen werd als briefing mee gegeven.


Normen in gebruikswaarden en architectuur zijn in de ruim 40

jaar dermate veranderd dat een logische verbinding alleen tot

stand kon komen als het nieuwe ontwerp door transparantie

en eenvoud als strakke belijning zou aansluiten tegen de

gedateerde architectuur.

Het nieuwe ontwerp als kubus van 10x10x10 meter werd dan

ook unaniem gekozen en bood behalve veel licht, gevraagde

ruimte en budget ook de mogelijkheid de hoofdingang als nieuwe

bestemming aan het plein te integeren. Door deze diagonaal te

plaatsen kon binnen een hal met balie gecreëerd worden en

kreeg de ingang buiten een uitnodigend karakter door de

overkapping die als luifel kon dienen.