HET BUREAU

Architectenbureau Hans Haverkamp BNA bestaat sinds 1990

en beschikt met de ruim 200 gerealiseerde projecten over

ruime ontwerpervaring.

Het bureau werkt op het snijvlak van vormgeving en gebruik.

Hans Haverkamp vindt het een uitdaging om deze twee

zaken bij elkaar te brengen in een creatief samenspel met de

opdrachtgever zonder aan het één of het andere aspect

concessies te doen. De omgeving wordt gezien als een

belangrijke factor die geïntegreerd wordt in het ontwerp zodat

binnen en buiten elkaar versterken. Dit verklaart de sterk

uiteenlopende vormentaal en architectuur die te vinden zijn

in de projecten. Onze opdrachtgevers zijn particulieren,

woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en gemeentelijke

overheid. Voor bouwfysica, constructies, bestekken en

begrotingen wordt gewerkt met externe adviseurs waar een

jarenlange samenwerking mee is opgebouwd. Daarnaast

hebben we een vast teamverband in het oosten van het land

met Bouwgenoot BV.

PORTFOLIO

Ons werkterrein is breed, het varieert van stedenbouwkundige (her-)verkavelingen en nieuwbouwprojecten

tot restauratie- en verbouwingsplannen. Hans Haverkamp is voorloper in het maken van plannen voor

hergebruik van bedrijfspanden; sinds de jaren 90 zijn wij op dit terrein actief.

Gerealiseerde projecten zijn woningen, scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, clubhuizen en

parkeergarages.

WERKWIJZE

Allereerst worden de wensen van de opdrachtgever geïnventariseerd. Tevens worden ook de mogelijk-

heden en beperkingen van de locatie in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie wordt een

aantal ontwerpvarianten gemaakt. Dit is de start van een keuzeproces waarbij het ontwerp in nauwe

samenspraak steeds vastere vorm krijgt tot het definitieve ontwerp.

De sterke punten van ons bureau zijn de doordachte plattegronden waarin lichttoetreding, ruimtelijkheid,

ruimtebeleving en oog voor detail kernwoorden zijn.